מידע קבליסתית


"ברכת החמה" – ברכתה של השמש


"ברכת החמה" הבאה עלינו לטובה תתרחש בפסח הבא - 2009. אירוע ייחודי זה, מתרחש במחזוריות קבועה מאז בריאת העולם, כל28- שנים ובפעם הבאה הוא יתרחש בערב פסח יד' ניסן ה-תשס"ט - 8 לאפריל 2009. תפילת ברכת החמה, ["יבורך מי שיצר את הבריאה"] הנה אחת הברכות הנדירות והיא נאמרת על-פי מסורת עתיקה (תלמוד מסכת ברכות עמוד מט' דף שני), כל 28 שנים, בעת שמיקומה של השמש ביקום נמצא במקום זהה למיקומה ביום בריאתה, (היום הרביעי לבריאת העולם).


הברכה לברכת השמש 2009

בכ- 6000 שנות קיומו של הלוח העברי התרחש אירוע מחזורי זה עשר פעמים בערב פסח, הפעם הקודמת בה חלה "ברכת החמה" בערב פסח הייתה בשנת 1925 ובערב פסח ה-תשס"ט תהיה זו הפעם השתים עשרה. מאז היום הרביעי לבריאה ומדי 28 שנים, נאמרת על-פי המסורת היהודית תפילת הודיה להיווצרות השמש ולמשמעותה לכל חי. בהיסטוריה היהודית אירעו שני ניסים "מכוננים" שאירעו בערב פסח, וביום "ברכת החמה" כאשר משה הוציא את עם ישראל ממצרים –"קריעת ים-סוף".

"נס פורים" [(על פי המקורות) מרדכי היהודי/אסתר המלכה], התרחש ביום ברכת החמה בפסח, (תאריך ציון נס זה שונה בשנים מאוחרות יותר). אנו מקווים כי גם הפעם בערב פסח ב-2009 יתרחשו ניסים נוספים, במיוחד בשל השנה שקדמה לה, שבו חלו רב החגים סמוך לשבתות, ב-7 צירופים וגם שילוב זה לאחר שנת שמיטה (7 שנים). תשס"ט (ראש-השנה שלאחר השמיטה שהתחילה בשבת מבשר טובות. See Rebbe Lubavitcher lectures on Rosh HaShana

התרחשותו של אירוע ייחודי זה בערב פסח ה-תשס"ט, מהווה פתח של תקווה להתרחשותם של ניסים נוספים, להם כל כך זקוק דורנו ולקירובה של גאולה. המסורת הקבלית אומרת כי שמירת שתי שבתות ברציפות, תביא את הגאולה,

בשנת תשס"ח ראש השנה ויום הכיפורים התרחשו בסמוך ובשבת ועל כן רבים מבני ישראל אשר בדרך כלל אינם שומרים

שבת, בשתי שבתות אלו, שמרו לכאורה יותר על השבת.


שנת השמיטה (2007-08)

בשנה השביעית אנו מצווים לאפשר לאדמה לנוח, מעשה המסמל את מחזוריות במספר שבע ובמשמעויתיו ואת הציפייה להתחלה ולפריחה מחודשת, לאחר המנוחה. ברוח סמלית זו, יש לראות את ערב פסח הבא שבו נוכל להתחיל דרך חדשה,

ביחד עם הברכה שבמחזור החיים החדש של השמש, נתחיל פרק חדש בחיינו האישיים.


שנה מעוברת (שני חודשי אדר, 2008):

הלוח העברי מבוסס על המסלולים של השמש והירח ולכן, מדי שנתיים עד ארבע שנים נוסף חודש (אדר ב'), כדי לאזן את לוח הזמנים. חודש אדר הוא חודש מבורך ובו אנו חוגגים את חג הפורים (יש אומרים שגם חג החנוכה, המסמלים ניסים, יחגגו גם בזמן הגאולה) ובשנת תשס"ח המעוברת, זכינו בשתי חודשים משמחים. גם ב-1948 שנת הכרזת המדינה חלו שני חודשי אדר

וכידוע השנה אנו חוגגים שישים שנה להיווסדות המדינה עם שני חודשי אדר.

פסח ה - תשס"ט (2008)

ערב פסח החל במוצאי שבת נוצר מצב מיוחד לגבי ההכנות לשבת ולערב פסח (כגון: "ביעור חמץ שלא כהרגלו") הבאים ברצף.


שבועות וט'ו באב (2008)
השנה, שבועות-חגיגת מתן תורה וט'ו באב-חג האהבה, חלים יחד וסמוך לשבת, שבה שרויה השכינה ואכן השבת מחברת בין השכינה ובינינו. השנה הרבה חגים חלים השבתות, הדבר שמבשר על ברכות טובות.

אווה אריאלה לינדברג, מרכז טוליפ, קליפורניה, .www.tuliplove.com ,510-527 4389