תפילות של ברכת החמה

זריחת השמש, 8 באפריל 2009

כאשר רואים את הזריחה, מכל מקום בעולם, מברכים:
"ברוך אתה...מלך העולם, עושה מעשה בראשית".
(נוהגים לומר גם כמה מזמורי תהלים ותפילה קצרה).

תפילות של ברכת החמה, פחח קובץ
תפילות של ברכת החמה

שיחה עם הרב הראשי של צפת רב שמואל אליהו
משמעות ברכת החמה

חלק 1

חלק 2

ברכת החמה מדע

Links to books
http://store.kehotonline.com
http://www.hebrewpublishing.com/

Links to Featured Articles
http://jta.org/news/article/2009/02/13/1003001/here-comes-the-sun-jewish...
http://forward.com/articles/103089/
http://forum.kahane.org/index.php?topic=4006.0

Birkat Hachamah FAQs
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/820928/jewish/FAQs.htm

Calculating the Date of Birkat Hachamah
http://www.chabad.org/library/article_cdo/aid/820926/jewish/Calculating-...