משמעות הלוגו

עיצוב לוגו: אוה אריאלה לינדברג

במשך 28 השנים הבאות בכונתנו ליצור ביחד היבט חדש וחלום במשותף לעולם טוב יותר. בתחום האישי, החברתי והעולמי. איך נוכל להודות ליוצר שלנו על שברך אותנו ביצירת השמש? הרעיון הוא ליצור הזדמניות לניצול האנרגיה שלה לסביבה שלנו ובנוסף, ליצור הזדמנויות גם באופן אישי

בואו ניפרח בצורה סימלית עם רעיונות חדשים ומניבים. לכן, עיצוב הלוגו לארוע הוא פרח החמניה שבמרכזה מצויירת השמש...עלי הכותרת של החמניה, וכן הזרעים, מרחפים סביבה והם מסמלים את הזרעים של התעצמות העתיד שלנו ושל ילדי העתיד למשך ה28 השנים הבאות עד חגיגת יום הולדתה הבאה של השמש. עם נשמור היטב על סביבתנו נוכל שוב לעמוד מולה ביום הולדתה הבא שיחול בשמיני באפריל 2037 (23 בניסן, 5797.) בואו לא נחמיץ הזדמנות חשובה זאת